Etablera Icon genom UVC ClearSea

UVC ClearSea ger Icon möjlighet att upptäcka en tillgänglig server för etablering och för att konfigurera sig med inställningar som anges på servern. När automatisk etablering är aktiverat fungerar UVC ClearSea som server för etablering. Närhelst din enhet upptäcker den här servern, hämtar den konfigurationsinställningarna från värden och tillämpar dem lokalt.

OBS: Automatisk etablering kräver att Icon hittar etableringsservern. Läs mer om att hitta etableringsservern.

Du kan använda ett av följande alternativ för att etablera Icon genom UVC ClearSea:

VAL 1:
Registrera Icon till UVC ClearSea över H.323 eller SIP
Lifesize MCU-konferenser visas i Möten på din Icon. Läs om hur du aktiverar stöd för Lifesize MCU-konferenser.
VAL 2:
Integrera Icon med UVC ClearSea (endast med SIP)
Icon tillämpar inställningar från UVC ClearSea för att möjliggöra flerpartssamtal. Läs om hur du integrerar Icon med UVC ClearSea.

Välj > för att visa status för automatisk etablering i avsnittet Kommunikationer i tabellen. Om systemet etablerades kommer IP-adressen för etableringsservern att visas.

Om inga explicita portar är tillgängliga försöker Icon att kommunicera genom följande standardportar:

  • HTTP-förfrågningar skickas till port 80. Misslyckade förfrågningar återgår till port 8180.
  • HTTP-förfrågningar skickas till port 443. Misslyckade förfrågningar återgår till port 8181.