Samtal

Ring ett samtal

Använd knappsatsen för att ringa till en telefon direkt.

Från katalogen:

 1. Från hemskärmen, tryck på ikonen Samtal.
 2. Tryck på ikonen Katalogen .
 3. Välj personen du vill ringa.
 4. Välj Ring som Video..

Från dina Favoriter:

 1. Från hemskärmen, tryck på ikonen Samtal.
 2. Tryck på ikonen Favoriter .
 3. Välj personen du vill ringa.
 4. Välj Ring som Video eller Ring som Röst.

Avsluta ett samtal

Tryck på ikonen Avsluta .

Justera volymen

Under ett samtal, tryck på ikonen Volym . Justera volymen med skjutreglaget.

Om du vill justera volymen innan du startar ett samtal trycker du på Start -ikonen på hemskärmen för att komma åt volymikonen.

Ljud av

Under ett samtal, tryck på ikonen Ljudlös .

Ljuset på Lifesize Phone HD blir röd när den är på ljudlös.

Flytta kameran

Under ett samtal, dra åt vänster och tryck på ikonen  Kameran .

Om du vill flytta på kameran innan du ringer, tryck på ikonen för Kameran på hemskärmen.

Flytta/zooma kameran genom att använda kontrollerna.

Du kan lägga till en inställning genom att hålla ner en siffra i fältet för Inställningar.

Aktivera Stör Ej

 1. Under ett samtal, tryck på ikonen Mer .
 2. Tryck på ikonen Stör ej.

Spela in ett samtal

 1. Under ett samtal, tryck på ikonen Spela in .
 2. Vid förfrågan, välj person som ska äga inspelningen. OBS: Om du ringer in till ett möte är mötets ägare även inspelningens ägare.

OBS!  Lifesize Record and Share krävs för att kunna spela in ett samtal.

Sträck upp handen

 1. Under ett samtal kan du trycka på ikonen sträck upp hand för att visa mötets värd eller moderator att du har en fråga eller kommentar. Knappen visar din hand som "uppsträckt".
 2. Tryck på sänk hand för att sänka din hand.

OBS: Rumssystem räknas som deltagare i möten. För moderation av möten används Lifesize-appen.