Använda ditt system

Med Lifesize Phone HD kan du hantera ljud, webb och videokonferenser och dela din skärm vilket gör det enklare än någonsin att samarbeta med dina kollegor och partners. Det livfulla och responsiva pekskärmsgränssnittet ger snabbt åtkomst till de mest populära funktionerna. 

Snabba kontroller

Flera gester har lagts till för Lifesize Phone HD som är anslutet till ett Lifesize Icon-system. Du måste befinna dig i ett samtal för att använda dessa gester.

  • En beröring­med två fingrar stänger av eller sätter på ljudet
  • Att svepa­med två fingrar på skärmen höjer volymen med 10 %
  • Att svepa­ner med två fingrar på skärmen sänker volymen med 10 %
  • Att svepa­ med ett finger och hålla kvar flyttar den lokala kameran i den angivna riktningen
  • Att beröra­skärmen med fyra fingrar tar dig till systemalternativen