Nätverksöverväganden

Dålig ljud-och bild kvalitet kan bero på otillräcklig bandbredd i nätverket. LifeSize rekommenderar ett nätverk med min minst 1 MB/s (inkommande och utgående) för ett videosamtal med hög upplösning. Lifesizes videosystem väljer bästa upplösning automatiskt under videosamtal med lägre bredband som kan uppnås med den tillgängliga bandbredden.
Om du avser att använda domänadressen för att ringa så måste du antingen konfigurera en DNS-server elller använda en DHCP-server som automatiskt anger en DNS-server. Lifesizes standard DNS-server är 8.8.8.8.