Konfigurera ditt system för att arbeta med VoIP

 1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IP-adress.OBS! Detta hittar du på din Phone HD genom att trycka  Starta >System.
 2. Rulla ner till sektionen för  VoIP och ange följande:
 3. PBX-intergration Aktivera PBX-integration.
  SIP-användarnamn SIP-användarnamn för enheten.
  Användarnamn för auktorisering Användarnamn för auktorisering för SIP-servern. Ange enbart ett värde om detta krävs av registreraren eller proxyn.
  Lösenord för auktorisering Auktoriseringslösenord för SIP-servern. Ange enbart ett värde om detta krävs av registreraren eller proxyn.
  SIP-registrerare När detta är aktiverat används en SIP-registrerare.
  SIP-registrators värdnamn Värdnamn eller IP-adress för SIP-registreraren.
  SIP-registrering Välj direkt eller via proxy.
  Kommunikationssökväg som ska användas vid registrering med en SIP-registrerare. SIP-enheter använder registrerarinställningar för att dynamiskt registrera aktuell plats.
  Aktivera SIP-proxy När detta är aktiverat används en SIP-proxyserver.
  Värdnamn för proxy Värdnamn eller IP-adress för SIP-proxyservern.
  SIP-signalering Ange önskat SIP-signalprotokoll (TCP, UDP eller TLS). Signaleringsprotokoll är ömsesidigt exklusiva; genom att aktivera ett av dem inaktiveras de andra. För att aktivera transportsäkerhet för signalering ska värdet ställas in till TLS.
 4. Klicka på Spara.