Konfigurera systembeteende

 1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IP-adress.OBS! Det här hittar du på din Phone HD genom att trycka  Starta >System.
 2. Rulla ner till sektionen för  Systembeteende  och ange följande:
 3. Autosvara inkommande samtal Ställ in så att inkommande samtal besvaras automatiskt. Om det inaktiverats, måste du svara eller ignorera inkommande samtal för hand. Som standard måste du svara eller ignorera inkommande samtal manuellt.
  Presentationer börjar automatiskt Om du ansluter en bärbar dator till en videoingång i systemet kommer en presentation att starta automatiskt. Standardalternativet är aktiverad. 
  Ljudutgång Specificerar plats för ljudutgång under videosamtal
  Dubbelskärmsläge Välj självvy (standard) eller spegelläge. Läs mer nedan.
  Antiflimmer 50 Hz Belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla kan åstadkomma ett flimmer som kameran registrerar och överför till systemet. Om du använder belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla och upptäcker flimmer i videon ska du ställa in Anti-flimmer till 50 Hz. Standardvärdet är Auto.

  OBS!Det värde man väljer för den här inställningen tillämpas på alla anslutna kameror till systemet.

  Vissa exponeringsinställningar som är avsedda att användas i rum som är belysta med solljus kan orsaka flimmer. Du kan ta bort flimret genom att öka inställningen för  Ljusstyrka.
 4. Klicka på Spara.

 

 

Dubbelskärmsläge (endast Lifesize Icon 500 och 700)

När du ansluter en andra skärm till ditt system kan du välja skärmläge så att ditt system automatiskt ställer in den andra skärmen. Beroende på läget som väljs kan dina skärmar ha olika funktioner inom videosamtal och utom videosamtal. 

  

  Skärmläge Samtalsstatus  Bildskärm 1 Skärm 2

  Självvy (standard)

  Under samtal  Andra deltagares video eller en sammansatt vy vid 3 eller fler deltagare

  Om bild-i-bild är aktiverat: Din kameravy visas i bild-i-bild   
  Lokal kamera 

  Om bild-i-bild är aktiverat: Visar bakgrunden 

  Om du presenterar lokalt från din skärm (via HDMI eller Lifesize Share) eller om andra deltagare presenterar från sina skärmar: Visar presentationen 
  Utanför samtal 
  Bakgrund Bakgrund eller digital skylt  

  Om du presenterar lokalt från din skärm (via HDMI eller Lifesize Share): Visar din presentation   

  Spegelläge 

  Under samtal

  Andra deltagares video eller en sammansatt vy vid 3 eller fler deltagare

  Om bild-i-bild aktiverats: Din kameravy visas bild-i-bild

  Lokal kamera 

  Om bild-i-bild är aktiverat: Visar bakgrunden 

  Om du presenterar lokalt från din skärm (via HDMI eller Lifesize Share) eller om andra deltagare presenterar från sina skärmar: Visar presentationen

  Utanför samtal 

  Bakgrund eller digital skylt

  Om du presenterar lokalt från din skärm (via HDMI eller Lifesize Share): Visar din presentation

  Bakgrund eller digital skylt

  Om du presenterar lokalt från din skärm (via HDMI eller Lifesize Share): Visar din presentation


 OBS: 

 1. Om ditt system tidigare har ställts in för självvy med bild-i-bild bibehåller systemet de aktuella inställningarna tills du ändrar till ett av de två lägena ovan.
 2. CLISH-kommandon kan användas för att alltid visa kameravy på skärm 1 i självvy utanför samtal.
 3. Din lokala kamera kan när som helst visas tillfälligt på skärm 1 genom att trycka på kamera-knappen på din Lifesize Phone HD.