Konfigurera systemprofilen

 1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IP-adress. OBS! Detta hittar du på din Phone HD genom att trycka  Starta >System.
 2. Ange Profilens värden.
 3. Systemnamn Definiera rumssystemets namn.
  Systemspråk Välj ett språk för systemets gränssnitt.
  Systemets telefonnummer Ange telefonnumret som används av systemet
  NTP-server Det värde du anger för Värdnamn NTP-server används tillsammans med eventuell NTP-serveradress som en DHCP-server lämnar till ditt system.
  Datum och tid Välj datum, tid och tidszon
 4. Klicka på Spara.