Konfigurera nätverket

 1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IP-adress.OBS! Detta hittar du på din Phone HD genom att trycka  Starta >System.
 2. Rulla ner till Nätverk-sektionen och ange följande:
 3. Anslutningstyp Trådbunden
  DHCP-server DHCP allokerar och tilldelar IP-adresser dynamiskt.

  Om du inaktiverar DHCP, ange den lokalt konfigurerade IP-adressen, subnätmasken (som används för att separera IP-adresserna i nätverks- och värdidentifierare) samt standardgateway.

  IP-adress Ange systemets IP-adress.
  Standardgateway Ange uppgifterna för standardgateway.
  Nätmask Ange nätmaskens uppgifter.
  Statisk DNS-server 1 & 2 Ange IP-adresser för att konfigurera DNS-servrar. Ange domännamn som ska avsökas vid lösning av värdnamn. DNS översätter namnen på nätverksknutpunkter till adresser, specificera denna inställning för att använda DNS för att söka värdnamn till IP-adresser. 
  Duplex av nätverk

   Fullständig duplex gör det möjligt att kommunicera mellan två komponenter för att överföra och ta emot information samtidigt. 

  Nätverkshastighet Välj din nätverkshastighet: 10 Mb/s, 100 Mb/s eller 1000 Mb/s
 4. Klicka på Spara.