Diagnostik och underhåll

 1. Öppna en webbläsare och navigera till Icons IP-adress.OBS! Det här hittar du på din Phone HD genom att trycka  Starta >System.
 2. Rulla ner till sektionen för  Diagnostik och underhåll och ange följande:
 3. Skapa & ladda ner diagnostisk rapport Supportpersonal kan be dig att spara en diagnostisk rapport för att hitta orsaker till problem som kan uppstå i systemet.
  Ladda ner diagnostisk rapport Laddar ner den genererade diagnostiska rapporten
  Starta paketupptagning Samlar in och laddar ner kommunikationslogg för nätverket (.pcap-fil). Paketupptagningen körs i upp till tre minuter för att hämta tillräcklig information och ladda ner filen.  
  Omstart av systemet Gör att systemet startas om.
  Återställ systemet till fabriksinställningar Denna åtgärd tar bort dina aktuella inställningar, inklusive dina poster i Favoriter. Systemet startar om automatiskt och administratörslösenordet nollställs till standardvärdet (admin).

  OBS! Du kan också nollställa systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på Lifesize-systemets baksida under 10-15 sekunder.
  USB 1 Välj skal, hastighet och flödeskontroll
  USB 2 Välj skal, hastighet och flödeskontroll