Återställ systeminställningarna

Följande procedur nollställer systemet till standardtillståndet:

  1. Använd din Phone HD, tryck på System>Admin.
  2. Tryck på Återställ nätverkets inställningar.
  3. Tryck på Återställ för att återställa alla nätverksinställningar till deras standardvärden.
Systemet startar om automatiskt och administratörslösenordet nollställs till standardvärdet.

OBS! Du kan också nollställa systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på Lifesize-systemets baksida under 10-15 sekunder.