Nätverksinställningar

 1. Använd din Phone HD, tryck på System > Admin.
 2. Tryck på Nätverksinställningar och ange följande genom att använda knappsatsen:
 3. DHCP-server DHCP allokerar och tilldelar IP-adresser dynamiskt.

  Om du inaktiverar DHCP, ange den lokalt konfigurerade IP-adressen, subnätmasken (som används för att separera IP-adresserna i nätverks- och värdidentifierare) samt standardgateway.

  IP-adress  Ange systemets IP-adress.
  Subnätmask  Ange information om nätmasken. 
  Standardgateway  Ange uppgifterna för standardgateway.
  Statisk DNS-server 1 & 2 Ange IP-adresser för att konfigurera DNS-servrar. Ange domännamn som ska avsökas vid lösning av värdnamn. DNS översätter namnen på nätverksknutpunkter till adresser, specificera denna inställning för att använda DNS för att söka värdnamn till IP-adresser.