Begränsning av reserverade portar

För att ringa samtal till andra enheter genom brandväggen måste du konfigurera brandväggen för att släppa igenom inkommande och utgående trafik till Lifesize-systemet genom de reserverade portarna. Användare som ringer genom en brandvägg till system med IP-adresser kan uppleva enkelriktat ljud eller video om brandväggen inte är korrekt konfigurerad för att tillåta dubbelriktad video- och ljudtrafik.

Standardinställningen är att Lifesizesystemen kommunicerar via TCP- och UDP-portar i området 60000–64999 för video, röst, presentationer och kamerastyrning. Lifesize-system använder en del av dessa portar under ett samtal.

OBS!Minsta antal portar som krävs är 100.

Du kan minska antalet UDP- och TCP-portar som är tillgängliga för kommunikation genom att begränsa området med hjälp av värden under Inställningar > Nätverk > Reserverade portar. Lifesize rekommenderar att det intervall du väljer, om det inte är ett underområde av det förinställda intervallet, börjar med ett anslutningsnummer som är högre än 49151. Intervallet måste börja med ett jämnt nummer och sluta med ett ojämnt nummer för att inkludera ett jämt antal totala portar. För ett intervall som börjar på 62000, ställ in det lägsta värdet till 62000 och det högsta till 62099 för att tilldela ett intervall med 100 portar, vilket är det minsta tillåtna antalet.

OBS!Ändring av värdena i Reserverade portar gör att systemet startar om.