Montera Icon 3000

Lifesize Icon 300 passar bäst för användning i små och väldigt små grupprum. Lifesize Icon 300 kan monteras på ett väggfäste eller placeras på ett bord, bänk eller hylla. Lifesize Icon 300 ger den optimala upplevelsen i rum där deltagarna sitter 30-60 tum från systemet.

Lifesize rekommenderar att dirigera och fästa kablarna bak på systemet innan du placerar systemet. Det integrerade gångjärnet ger lutning på +/- 15 grader i både väggmontering och konfiguration med stativ.

Stativ

Rekommenderad höjdplacering är mellan 35-42 tum (81-107 cm)

  1. Ta bort locket från toppen av stativet.
  2. Ta bort alla fyra skruvar från stativets baksida för att lossa på locket.
  3. Skjut in fästet på Lifesize Icon 300-systemet mellan stativet och locket.
  4. Sätt tillbaka och dra åt de fyra skruvarna för att sätta tillbaka locket.
  5. Sätt tillbaka locket ovanpå stativet.

Väggmontering

Lifesize Icon 300 kan monteras på väggen under eller ovanför skärmen. Placeringen beror på rummets konfiguration och skärmstorlek. Lifesize rekommenderar att sätta den under skärmen så att kameralinsen sitter närmare deltagarnas ögonhöjd.

  • Under skärmen: rekommenderad höjdplacering är mellan 32-42 tum (81-107 cm)
  • Ovanför skärmen: rekommenderad höjdplacering är 55 tum (140 cm) eller lägre

OBS! När Lifesize Icon 300 väggmonteras så sticker linsen ut 4 tum (10 cm) från väggen. Om systemet är i jämvikt kommer objekt direkt över eller under enheten att sticka ut med cirka 1,5 tum (3,8 cm) med avseende till linsen utan att hamna i systemets synfält. Om systemet lutar så kommer objekt direkt ovan eller under enheten att sticka ut mindre än 1,5 tum (3,8 cm).

  1. Fäst det medföljande väggfästet på väggen med lämpligt tillbehör för fästande (medföljer ej) som passar din väggtyp. OBS! Mitten av utskärningen under den övre kroken i väggfästet motsvarar systemets lins mitt.
  2. Skjut in fästet på Lifesize Icon 300-systemet i väggfästet så att utskärningarna på systemets fäste går säkert in i krokarna på väggfästet.
  3. Använd den medföljande insexnyckeln för att dra åt de två medföljande fästskruvarna i de nedersta hålen på systemets fäste. Det är viktigt att använda båda fästskruvarna.

Läs  Icon 300 Snabbguide för mer monteringsinformation.