Hantera Live Stream

Efter att du har aktiverat Lifesize Live Stream kan du se detaljer om varje händelse som har skapats, se historik och uppgifter om händelser i realtid, ladda ner Live Stream-rapporter och inspelningar.

När en Live Stream-händelse skapas i administratörskonsolen visas följande uppgifter under fliken livestreamingar på mötessidan.

  • Mötesnamnet
  • Länken till Live Stream-händelsen
  • Behörigheter som angetts för händelsen (offentligt, endast grupp eller privat)
  • Live?-status – om streaming pågår eller inte, och om så är fallet, antalet åskådare i händelsen.
  • Historik– Om du klickar på Live Stream-händelsens namn öppnas Live Stream-uppgifterna för det valda mötesrummet.


Se Live Stream-historiken

 På fliken Live Stream klickar du på informationsikonen för att visa en uppdelning av händelser för ett visst mötesrum. Under historik ser du: datum, tid och varaktigheten för varje enskild händelse, samt antalet åskådare under händelsen. Klicka på informationsikonen i rapportkolumnen för att visa historik och ladda ner rapporten.

Klicka på namnet på Lifestream-händelsen i rapporteringskolumnen för att se historik och ladda ner rapporten.

Detaljer om Live Stream-händelser

Den detaljerade Live Stream-rapporten visar alla deltagare som deltog i Live Stream-händelsen. Även länken till Live Stream-mötet ingår i denna rapport. Klicka på Exportera för att ladda ner rapporten.

 

Ladda ner en inspelning av det streamade mötet

Alla Live Stream-händelser spelas in. När en Live Stream-händelse avslutas sparas inspelningen tillfälligt på inspelningsägarens konto. Om du inte har köpt timmar för Lifesize Record and Share och vill spara Live Stream-inspelningar för lagring eller delning permanent, måste inspelningsägaren ladda ner inspelningen så snart den finns tillgänglig på sidan Inspelningar.

  1. För att ladda ner inspelningen går du till Visa inspelningar och öppnar inspelningen.
  2. Klicka på     längst ner på sidan.

Lär dig hur man aktiverar Lifesize Live Stream om du ännu inte har gjort det för din organisation.

Om du är moderator kan du lära dig mer om hur man modererar en Live Stream-händelse.