Hantera gruppkontakter

Lägg till en extern gruppkontakt


Administratörer kan lägga till gruppkontakter till den delade katalogen som exempelvis tredjeparts rumssystem som inte är anslutna till Lifesize. 

  1. Logga in på administratörskonsolen
  2. Klicka på Användarei navigeringsmenyen.
  3. Välj fliken gruppkontakter.
  4. Klicka på Lägg till gruppkontakt.
  5. Ange kontaktens visade namn och uppringningssträng. Uppringningssträngen kan vara en anknytning, en e-postadress, ett video- eller telefonnummer, en offentlig IP-adress osv. Denna sträng måste vara unik (två kontakter kan inte ha samma uppringningssträng) och får inte vara längre än 255 tecken.
  6. Klicka på Spara.