Ge en användare avancerade behörigheter

Lifesize-administratörer kan ge användare åtkomst till administratörskonsolen samt behörighet att hantera andra användare, möten och system.

 1. Logga in på administratörskonsolen
 2. Klicka på Användarefrån navigeringsmenyn.
 3. Hitta användaren i katalogen och klicka på användarens namn.
 4. I användarfliken Redigera, aktivera alternativet  Ge användare åtkomst till administratörskonsolen.
 5. Klicka på Spara.

Licensierade användare kan tilldelas en av tre roller i Lifesize-appen. Dessa roller och deras behörigheter är följande:

Användare

 • Ringa och ta emot samtal
 • Stänga av ditt eget ljud eller video
 • Skapa och äga ett möte
 • Ange eller ändra en lösenkod för ett möte du äger
 • Lägg till eller ta bort deltagare i ett möte du äger
 • Tysta alla deltagare i ett möte du äger
 • Chatta med användare eller en grupp (Om administratören har aktiverat chatt)
 • Livestreama ett möte (om administratören har aktiverat livestreaming för mötesrummet)
 • Spela in ett möte (om administratören har aktiverat inspelning)
 • Ange vem som kan visa en inspelning, om det är en inspelning du äger


Superanvändare

Samma behörigheter som användare plus:

 • Visa användningsrapporter
 • Uppgradera en användare till superanvändare
 • Degradera en superanvändare till användare
 • Hantera och radera superanvändare och användare 
 • Hantera och radera eventuella möten som inte ägs av administratören
 • Aktivera eller inaktivera chatt
 • Aktivera eller inaktivera inspelning
 • Aktivera eller inaktivera livestreaming för specifika möten
 • Aktivera eller inaktivera aviseringar om Lifesize Icon-händelser
 • Konfigurera enskild inloggning (SSO)
 • Konfigurera integration med vanliga kalendertjänster
 • Konfigurera telefonnummer för uppringning i vanliga telefonnätet, Icon-bakgrundsbild och möteslayouter
 • Begränsa vilka användardomäner som får skapa nya konton i Lifesize-appen
 • Ladda upp en inspelning
 • Administratörer och superanvändare får automatiska moderator-kontroller när de går med i valfritt möte på sitt konto


Administratör (Admin)

Samma behörigheter som användare och superanvändare plus:

 • Administratörsbehörigheter och -konto kan inte ändras eller raderas av en användare eller en superanvändare.