Polycom HDX-serier

 1. Ange enhetens IP-adress i din webbläsare. Ange ditt användarnamn och lösenord.
 2. Klicka på Administratörsinställningar och gå till Nätverk > IP-nätverk

 1. Konfigurera det följande:
 • Aktivera IP H.323.
 • Ange H.323-namnet. Detta är tillägget för enheten.
 • Ange H.323-tillägget. Detta är tillägget för enheten.
 • Välj Specificera för fältet Use Gatekeeper.
 • Aktivera autentisering och ange tillägget i fältet User Name.
 • Ange Gatekeeper IP-adressen i fältet Primary Gatekeeper IP Address.
 • Aktivera H.460 brandväggsöverföring.
 1. Klicka på Uppdatera

Konfigurera LDAP

 1. Gå till Globala tjänster > Katalogservrar

 

 1. Konfigurera det följande:
 • Aktivera LDAP.
 • Ange ldapexport.lifesizecloud.com som serveradress.
 • Ange Serverporten.
 • Ange Gruppnamnet.
 • Ange Standardgruppen.
 • Ange en bas DN (Distinguished Name (unikt namn)). Exempelvis 0=moln, dc=lifesize, dc=com.
 • Välj Grundläggande som autentiseringstypen.
 • Ange en bind DN (Distinguished Name (unikt namn)). T.ex. uid=<extension>.
 1. Klicka på Uppdatera.