Registrering av enhet från tredje part

Med Lifesize registrering av enhet från tredje part kan du njuta fördelarna av Lifesize cloud-based service medan du maximerar din befintliga investering i videokonferenser. Vissa Cisco®- och Polycom®-enheter kan registrera direkt i Lifesize-tjänste. 

Lifesize-support hjälper kunder att konfigurera och registrera varje enhet från tredje part på deras konto. 

OBS! Det är viktigt att avaktivera ALG/Application Layer Gateway for H.323-slutpunkter. Se din brandväggstillverkare för instruktioner om hur du avaktiverar det här alternativet.

Enheter som stöds

Tillverkare Serie Modell Firmware-version Konfigurationsinställningar
Polycom RealPresence-gruppserier 310/300, 500, 700  6.0.1-340040 eller senare Konfigurera
Polycom HDX-serier 4000, 6000, 7000, 8000, 9000  3.1.11-53024 eller senare Konfigurera
Cisco TelePresence SX20 TC7.0.2.aecf2d9 eller senare Konfigurera
Cisco TelePresence Codec C-serier C20, C40, C60, C90 TC6.0.1.65adebe eller senare Konfigurera

Se följande video för mer information om hur du använder enheter från tredje parter med Lifesizes app.