Parkoppla ditt Lifesize-rumssystem

När du har ett konto för Lifesize molnbaserade tjänst kan du parkoppla Lifesize Icon och 220-rumssystemet till Lifesize molnbaserade tjänst.


Är min Icon redan ansluten?

Från huvudskärmen för Icon går du till > för att visa status för systemet. Om det är anslutet visas Redo för Kommunikation > Lifesize Cloud-tjänsten.

När du är ansluten beter sig Lifesize Icon på samma sätt som Lifesize-appen på dina andra enheter:

  • Lifesize-appen tillämpar inställningar till Icon direkt.
  • Alla kontakter i ditt företags kontokatalog finns tillgängliga från din Icon i . Deras onlinestatus visas också.
  • Virtuella mötesrum är tillgängliga i .
  • Med Lifesize Icon går det att lägga till videodeltagare och ta emot flera nya uppringare i ett aktivt samtal.
  • Programvaruuppgraderingar appliceras automatiskt på din Icon istället för att kräva att du genomför en manuell uppdatering från en separat fil. Systemet ber dig att tillämpa uppdateringen, vilket ger dig möjlighet att vänta med åtgärden om du befinner dig i ett samtal eller använder systemet på annat sätt.

Kom ihåg: När du har aktiverat Lifesize molnbaserade tjänst på din Icon kan du endast ringa samtal till offentliga adresser.

Läs mer om Icon.