Hantera kalendrar

Administratörer kan hantera kalendrar för alla rumssystem i sina Lifesize-konton från sidan för  kamera rumssystem i  administratörskonsolen

OBS! Innan du registrerar en Icon till en kalender, se till att du har installerat kalenderintegrationen och sammankopplatdin Icon med ditt Lifesize-konto.

 1. Logga in på administratörskonsolen
 2. Klicka på kamera rumsystemen från navigeringsmenyn.
 3. Klicka på namnet på rumssystemet du vill hantera. Fönstret för avancerade inställningar kommer att visas.
 4. Välj fliken Kalender. Sök efter och koppla din Icon till en kalender genom att klicka på Koppla. Om en kalender redan är kopplad visar kalendern abonnemanget.
 5. Om detta är den första installationen, välj din kalenderleverantör och följ instruktionerna. Efter första installationen kan du söka efter din organisations kalendrar. Välj den kalender du vill öppna och klicka sedan på Koppla.
 6. Om du vill byta kalender klickar du på Avsluta koppling och börjar om.

Läs mer om mötesaviseringar och andra vanliga frågor om kalendrar.

Inledande installation för Microsoft Office 365

 1. Välj  Office 365 bland kalendertjänster som erbjuds i installationsguiden och logga in på Office 365 med dess huvudsakliga administratörskonto.
 2. I det följande Microsoft-fönstret, auktorisera Lifesizes kalendertjänst för  endast läsåtkomst för kalendrar och katalogdata från Office 365-inkorgar. OBS! Lifesize har inte skrivbehörighet under några omständigheter.
 3. Installationen för Icon kalenderfunktionen är klar. Välj vilken Office 365 rumsresurs som kommer tilldelas till denna Icon, klicka sedan på prenumerera. Meddelandet som säger att du nu är prenumerant kommer att visas. Om du klickar på tillbaka till videosystemen går du tillbaka till administratörskonsolen. 

För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Office 365-konto. 

  Inledande och lokala installationsinstruktioner för Microsoft Exchange 2013/2016

  1. Välj  Microsoft Exchange lokalt bland kalendertjänsterna som erbjuds i installationsguiden. Logga in på Exchange med administratörskontot för Exchange eller med ett tjänstkonto (utvecklare) med personifieringsbehörigheter. Kontot måste ha personifieringsbehörigheter för att få mötesinbjudningar för andra användare. Kalendertjänsten försöker lokalisera Exchange-servern som använder Auto Discovery-processen. För mer information om Auto-discovery, klicka  här.
  2. När anslutningen med Exchange-server är klar, välj vilken rumsresurs (kallad "rummets inkorg" av Microsoft) som ska tilldelas denna Icon och klicka sedan på Prenumerera.
  3. På bekräftelsesidan, klicka på Prenumerera igen. Ett meddelande om att du nu är prenumerant kommer att visas. Om du klickar på tillbaka till videosystemen går du tillbaka till administratörskonsolen. 
  4. Om du vill byta kalender klickar du på Avsluta koppling och börjar om.

  För Microsoft Exchange Server 2013/2016

  För första installationen behöver du administratörsbehörighet för ditt Microsoft Exchange Server -konto med personifieringsbehörigheter.Mer information.

  Lokala meddelanden på skärmen för Microsoft Office 365 och Microsoft Exchange 2013/2016

  För att tillåta popup-meddelanden på skärmen på Lifesize Icons mötesrumssystem så behöver du följande Windows PowerShell-kommandon.Läs mer.

  Starta Exchange/O365 PowerShell som administratör och kör följande kommandon:

  $LiveCred = Get-Credential

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

  Import-PSSession $Session

  Set-CalendarProcessing -Identity <RESOURCEMAILBOX> -DeleteSubject $False -AddOrganizerToSubject $False -DeleteComments $false

  Instruktioner för inledande installation av Google G Suite

  OBS!För inledande installation, måste du aktivera G Suite APIs för att Lifesize ska kunna kommunicera med Google-tjänsten. Läs mer.

  1. Välj G Suite bland kalendertjänsterna som erbjuds i installtionsguiden. Logga in på G Suite med dess huvudsakliga administratörskonto.
  2. i det efterföljande Google-fönstret, auktorisera Lifesizes kalendertjänst för  endast läsåtkomst för kalendrar och katalogdata från G Suite-inkorgar. OBS! Lifesize har inte skrivbehörighet under några omständigheter.
  3. Installationen för Icon kalenderfunktionen är klar. Välj vilken rumsresurs för G Suite (kallas delat utrymme av Google) tilldelas till denna Icon och klicka på Prenumerera. Meddelandet som säger att du nu är prenumerant kommer att visas. Om du klickar på tillbaka till videosystemen går du tillbaka till administratörskonsolen. 

  När du har integrerat kalendern kan du koppla Lifesize Icon-enheter till kalendertjänsten.

  • Som standard kommer arrangörens namn att visas i kalendern. Om du vill att mötesnamnet ska visas följ följande steg. Detta tillstånd ges per rum och ändringen gäller endast för möten framöver.
  • När du letar efter en kalender kommer enbart början av söksträngen att användas. T.ex. om du söker efter Sarah Smith: Sarah kommer att matcha, ssmith kommer att matcha, men inte Smith.
  • Om du får ett felmeddelande när du söker efter ett rum i kalendern, kontakta din systemadministratör för att kontrollera att du har korrekt behörigheter.

  Läs mer om mötesaviseringar och andra vanliga frågor om kalendrar.