Förfrågningar om sammanslagning

 

Förfrågan om att slå samman konton (endast demo-konton eller gratiskonton)

En administratör för ett Lifesize-gratiskonto eller ett demo-konto kan begära att slå samman sitt konto med ett existerande Lifesize-konto. 

  1. Ange e-postadressen för administratören för det Lifesize-konto du vill gå med i.
  2. Klicka på skicka förfrågan. När förfrågan skickats ändras status till "väntande".

 

Om förfrågan godkänns:

  • Ditt konto slås automatiskt samman
  • Användare på ditt konto slås samman som användare – inte som administratörer
  • Samtalshistorik, möten och inspelningar slås inte samman

 

 

Godkänn eller neka förfrågningar från andra Lifesize-konton om att slå samman konton

Administratören av kontot som får en förfrågan om sammanslagning kan se denna förfrågan om sammanslagning på sin kontrollpanel. Där kan de välja att godkänna eller neka förfrågan.

OBS: Fliken för förfrågan om sammanslagning visas endast för administratörer, ej för superanvändare.

 

Om förfrågan godkänns:

  • Förfrågarens konto slås automatiskt samman med det andra kontot
  • Användare från förfrågarens konto slås samman som användare – inte som administratörer
  • Samtalshistorik, möten och inspelningar slås inte samman

 

OBS: En sammanslagning av konton genomförs inte om detta skulle orsaka att betalkontot överskrider sin gräns för användare.