Konfigurera med Microsoft Azure

Lägg till Lifesize från galleriet

 1. Logga in på portal.azure.com (Azure klassiska portal), och på det vänstra navigeringsfönstret klickar du på Aktiv katalog.
 2. Från Katalog-listan väljer du den katalog du vill aktivera katalogintegration för.
 3. För att öppna app-vyn klickar du på Applikationer i menyn i katalog-vyn.
 4. Klicka på Lägg till längst ner på sidan.
 5. I dialogen Vad vill du göra klickar du på Lägg till en applikation från galleriet.
 6. I sökfältet skriver du Lifesize Cloud.
 7. I resultatfönstret väljer du Lifesize Cloud, och klickar därefter på Slutför för att lägga till applikationen.

 

Konfigurera Azure AD enkel inloggning med Lifesizes molnbaserade tjänst.

 1. På sidan för applikationsintegration för Lifesize Cloud i den klassiska portalen klickar du på Konfigurera enkel inloggning för att öppna dialogfönstret för att Konfigurera enkel inloggning.
 2. På sidan Hur vill du att användare ska logga in på Lifesize Cloud väljer du Enkel inloggning med Azure AD och klickar därefter på Nästa.
 3. I dialogfönstret Konfigurera applikationsinställningar följer du dessa steg:
   1. I textboxen Registrerings-URL  anger du den adress som används av dina användare för att registrera sig till Lifesize-appen enligt följande format: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
   2. I fältet Identifierare, ange https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/(se till att du stänger med /).
   3. Klicka på Nästa.
 4. I dialogfönstret Konfigurera enkel inloggning på Lifesize Cloud följer du dessa steg:
   1. Klicka på Ladda ner certifikat och spara filen på din dator.
   2. Klicka på Nästa.

 

Konfigurera SSO för ditt program

OBS! Logga in på Lifesize-appen med administratörsprivilegier

 1. Längst upp till höger klickar du på ditt namn och därefter på  Avancerade inställningar.
 2. Klicka på SSO-konfiguration. Detta kommer att öppna SSO-konfigurationssidan för din instans. Konfigurera följande värden i gränssnittet för SSO-konfiguration.
   1. Kopiera värdet från utgivar- URL:en från Azure AD, och klistra in det i textrutan Utgivare av identitetsleverantör.
   2. Kopiera värdet från fjärrinloggnings-URL:en från Azure AD, och klistra in det i textrutan Inloggnings-URL.
   3. Öppna det nedladdade certifikatet i Anteckningar. Kopiera innehållet i certifikatet, exklusive raderna Begin Certificate och End Certificate, och klistra in det i textrutanX.509 certifikat.
   4. I SAML-attributmappningen för textrutan Förnamn anger du värdet till http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
   5. I SAML-attributmappningen för textrutan Efternamn anger du värdet till http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
   6. I SAML-attributmappningen för textrutan E-post anger du värdet till http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
 3. För att kontrollera konfigurationen kan du klicka på Test-knappen. Klicka på Test så bör du få ett meddelande om att SSO-konfigurationen har lyckats.
 4. Markera kryssrutan Aktivera SSO  och klicka på Uppdatera. Logga ut och logga in på kontot på nytt med SSO.

 

För mer information, se Microsoft-guiden