SSO-konfiguration

Innan du börjar

  •  Kontrollera att ditt Lifesize-abonnemang innefattar SSO.
  • Bekräfta att ditt företag använder en SAML 2.0-kompatibel IdP eller identitetsramverk. Du måste kunna konfigurera dina inställningar för identitetsplattform för att registrera Lifesize som en betrodd app.
  1. Logga in på administratörskonsolen
  2. Klicka på  Kontoinställningar från navigeringsmenyn.
  3. Välj fliken SSO .

Lifesize-appen stödjer enkel inloggning (Single Sign On – SSO) med ett SAML 2.0-kompatibelt ramverk för identitetsleverantör (IdP). Konfigurera och verifiera inställningarna för identitetsleverantören för att aktivera enkel inloggning.

Vad vill du göra?