MSI för tilläggsprogrammet Microsoft Outlook

Så använder du tilläggsprogrammet för Microsoft Outlook i Lifesize, installationspaket (MSI)

MSI-filen gör det enkelt att distribuera tilläggsprogrammet för Microsoft Outlook i Lifesize genom hela verksamheten. Väl installerad uppdateras den automatiskt. Ladda ner MSI-filen för Windows-distribution och det nya tilläggsprogrammet för Outlook från administratörskonsolen.

När den körs så kommer MSI kopiera setup.exe, outlook.bat och outlook.vbs filer till %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook Installer-mappen. Den kommer också att infoga en "kör"nyckel i Windows HKLM-register som kör installationsprogrammet när någon loggar in på maskinen.

Nästa gång en användare loggar in (eller startar om eller loggar ut), så körs setup.exe och laddar ned VSTO-manifestet och installerar tillägget i en VSTO ClickOnce (GUID-nyckel)-mappen i %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. När Outlook körs, så kommer den ladda tilläggsprogrammet från denna plats. ClickOnce uppdaterar tilläggsprogrammet automatiskt när den upptäcker en ny version på https://outlook.lifesizecloud.com.