MSI för Lifesize-skrivbordsappen

Så använder du och anpassar installationen för Lifesize Windows (MSI)

Ladda ner den konfigurerbara MSI-filen för Windows-distribution av nya Lifesize-skrivbordsappen på  http:/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.

När den körs så kopierar MSI-filen thelifesize_app.exe och de (inbäddade) settings.json filerna till %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer-mappen. Den infogar också en "Kör"-nyckel till Windows-registret och kör detta installationsprogram när du loggar in.

Nästa gång användaren loggar in (efter omstart eller utloggning) så körs lifesize_app.exe och installerar Lifesizes applikation på %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Lifesize-applikationen kör sen själv och kopierar settings.json filen från %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer till %AppData%\Lifesize [channel]\electron-settings-mappen innan den sätter igång med inställningarna. Tidsstämplen på settings.json filen är inte aktuellt datum/aktuell tid vilket visar att denna process genomförts.

För att kunna ändra standardinställningarna, kan en IT-organisation demontera MSI med "dark.exe" och ändra inställningarna som är inbäddade. Vi kan också erbjuda WIX-källan och/eller .wixobj filen så att du bara behöver linking/light.exe (inte compiling/candle.exe) .

Kom ihåg att MSI-installationsprogrammet enbart är ett medium för att distribuera installationsprogrammet för appen. Appen installeras ändå på %LOCALAPPDATA% via installationsprogrammet i %PROGRAM FILES% -mappen och uppdateras inom %LOCALAPPDATA% som vanligt.

Exempel

Det här är ett av många sätt att "redigera" .MSI-filen som sedan kan distribueras med anpassade inställningar över en hel verksamhet. Det här bifogas som ett exempel/riktlinjer för IT-avdelningen som det är, eftersom den här delen är standard och inte specifik för Lifesize.

Steg
Kommando

Ladda ner och installera WiX Toolset

https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe

Lägg till WiX Toolset sökvägen till systemsökvägen
ställ in path=%path%;%WIX%\bin
Ladda ner Lifesize MSI till en specifik sökväg, t.ex. c:\msi\Lifesize.msi
Gå till mappen där MSI laddades ner
cd c:\msi
Extrahera innehållet och WiX källfilen från msi (använd dark.exe)
dark Lifesize.msi -x .

Redigera .\File\settings.json-filen som avsett. Se till att du inte gör sönder JSON-formatet.

Bearbeta och sammanställ WiX-källfilen
candle -ext WixNetFxExtension -out Lifesize.wixobj Lifesize.wxs
Länka, bind och skapa nya installationsprogrammet för Windows (MSI)
light -sval -ext WixNetFxExtension -out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Du kommer att ha ett nytt Windows-installationsprogram (MSI-fil) med dina anpassade inställningar som kan distribueras till resten av verksamheten. Du kanske vill signera din nyskapade MSI-fil genom att använda ditt egna certifikat och signtool.exe (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/signtool-exe).