Skype for Business Online-federation

Lifesize molnbaserade tjänst stödjer miljön Skype for Business Online.

Om din Skype for Business Online-distribution  inte har konfigurerats som en öppen federation, måste du lägga till lifesizecloud.com som en extern partner genom att logga in på admin-centret för Skype for Business och lägga till lifesizecloud.com som en tillåten domän.

För information om hur du konfigurerar din brandvägg, se avsnittet Skype for Business Online i Öppna nätverksportar.

Det lokala nätverket där Skype for Business-klienten finns måste också tillåta utgående UDP.