Microsoft Lync 2013

Lifesize-apparna stödjer miljöerna Skype for Business 2015 och Microsoft Lync 2013. Om din distribution inte konfigureras som en öppen federation måste du lägga till lync.lifesizecloud.com som en extern partner.  Du behöver även:

  • Ett offentligt utfärdat certifikat installerat på Edge-servern
  • För information om hur du konfigurerar din brandvägg, se avsnitten Microsoft Lync och Skype for Business i Öppna nätverksportar.
  • Uppdaterad SRV-post för din Lync-domän


Microsoft Lync 2013-federation

Så här startar du federation mellan din Lync 2013-server och Lifesize molnbaserade tjänst:

  1. Logga in på Microsoft Lync klientdel eller server för standardutgåva och öppna kontrollpanelen för Microsoft Lync.
  2. På Microsoft Lyncs serverkontrollpanel ska du välja Federation och extern åtkomst.
  3. I fönstret Extern åtkomstpolicy aktiverar du extern användaråtkomst. Klicka på Redigera > Visa detaljer och markera sedan Aktivera kommunikation med externa användare.
  4. I fönstret Åtkomst till Edge-konfiguration ska du välja Aktivera federation och Aktivera upptäckt av partnerdomän.
  5. I fönstret SIP-externa domäner lägger du till en ny domän som pekar på lifesizecloud.com. Tjänsten Åtkomst till Edge (FQDN) kommer att vara lync.lifesizecloud.com.