Direktmedia

Direktmedia punkt-till-punkt samtal

En punkt-till-punkt-anslutning är en kommunikationsväg mellan två noder eller slutpunkter. Punkt-till-punkt-samtal mellan Lifesize-klienter kan vidarebefordra media (ljud, video och innehåll) via ditt företags nätverk eller direkt mellan ditt hemmakontor eller företagsnätverk istället för att vidarebefordra media via Lifesizes molnbaserade service.

Punk-till-punkt UTAN direktmedia  Punkt-till-punkt MED direktmedia
   

Kommunikationsvägen mellan enheter förkortas när du ansluter via ditt företags nätverk, eller om du ansluter direkt mellan hemmakontor eller andra lokala nätverk, när det är möjligt. Det sänker latensen och förbättrar samtalsprestanda. Du undviker onödig användning av din internetanslutning med en mer direkt väg när du ansluter från samma plats eller campus när det ofta finns en mer logisk väg tillgänglig. Signaltrafiken går fortfarande via Lifesize-servrarna i dessa punkt-till-punkt scenarier, men de representerar bara en liten mängd data jämfört med media i realtid.

Om punkt-till-punkt samtalet eskalerar, eller om det finns ett behov av kodomvandling för video-och ljudformat (transcoding), så kommer klienten att automatiskt vidarebefordra media till Lifesizes frontend-servrar utan något dröjsmål eller avbrott.

Lifesize använder sig av en form av Interactive Connectivity Establishment (ICE) som automatiskt beslutar den bästa vägen för att dirigera trafiken i punkt-till-punkt-samtalscenarier mellan Lifesize-klienter. ICE har ett logiskt tillvägagångssätt för att identifiera den bästa vägen för media med minst antal hinder för att ta sig förbi. Hanteringstekniker som Session Traversal Utilities för NAT (STUN) och Traversal Using Relay runt NAT (TURN) över både UDP och TCP-anslutningar i sekvens betyder att ICE arbetar med en elimineringsprocess för att hitta den optimala vägen för att dirigera media för ditt samtal. 

Följande är den stegvisa process ett klientsamtal hos Lifesize går igenom med direktmedia när en anslutning ska upprättas:

OBS! Se Öppna nätverksportar (portar 3478 och 443) och IP-adresser för mer information om hur du kontrollerar brandväggsinställningar för direktmedia.

  1. DIREKTMEDIA (Lokal media)- Först försöker klienter att dirigera media direkt via det lokala nätverket över UDP utan att behöva gå igenom en brandvägg för att nå peer-klienten. Om denna mediaväg inte är möjlig så kommer systemet att försöka med följande steg. 
  2. DIREKTMEDIA (STUN Reflexiv)- Om inte en lokal väg är möjlig så försöker klienten att dirigera media över en UDP-väg via den lokala brandväggen och sen rakt igenom internet till brandväggen på andra sidan. Om denna process misslyckas försöker systemet utföra följande steg. 
  3. DIREKTMEDIA (TURN via UDP)– Om varken direkta eller STUN-reflexiva mediavägar är möjliga försöker klienten att ansluta via UDP-porten 3478 via den lokala brandväggen till den närmsta TURN-servern för att dirigera (eller proxy) trafiken till klienten på andra sidan, förbi Lifesizes frontservrar. Om denna process misslyckas försöker systemet utföra följande steg. 
  4. RELAYED (UDP)- Om det inte är möjligt att etablera direkta media-anslutningar (UDP 3478 utgående signal är blockerad, direktmedia TURN-servrar otillgängliga eller om det finns behov för kodomvandlig för video- och ljudformat) då dirigerar klienten trafik via Lifesizes frontservrar med UDP portar i 10000-28000 omfånget.
  5. RELAYED (TURN via TCP) - Om utgående UDP-anslutningar inte tillåts från det lokala nätverket dirigeras media via den lokala bandväggen över TCP port 443 (TURN) till Lifesizes frontservrar och sedan till klienten på andra sidan.

 

För mer information om direktmedia-scenarier, kontakta Lifesizes tekniska support.