Underdomäner

Vissa brandväggssystem kan inte vitlista domänerna och du måste kanske därför vitlista alla underdomäner för hand.

För mer information om brandväggsinställningar, läs  Öppna nätverksportar.


*.lifesizecloud.com

Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista *.lifesizecloud.com underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
api.lifesizecloud.com Tillgång till API i administratörskonsolen
calendarservice.lifesizecloud.com Icon kalendertjänst
call.lifesizecloud.com Ring mig-sida
callmanager.lifesizecloud.com Moln-webbläsare/stationära klienter som stöder direktmedia
cdn.lifesizecloud.com Automatisk programuppdatering för Icon
cfdwh.lifesizecloud.com Datalagret
direct.lifesizecloud.com För direktmedia
directory.lifesizecloud.com Administratörskonsolens katalogtjänst
download.lifesizecloud.com Ladda ner appen och uppdateringar
eblogin.lifesizecloud.com  Föråldrat
ecommerce.lifesizecloud.com E-handel
galapi.lifesizecloud.com Dash-stöd
guest.lifesize.com Gästuppringning
images.lifesizecloud.com Använd i administratörskonsolen
launch.lifesizecloud.com Internet Explorer Web-app
live.lifesizecloud.com Inspelningstjänst
local.lifesizecloud.com Skrivbordstjänster
login.lifesizecloud.com Logga in på webbappen
lync.lifesizecloud.com Kompatibilitet med Skype for Business
manage.lifesize.com Lifesize Cloud-hantering, sammankoppling med Icon
manage.lifesizecloud.com Administratörskonsol
mediastats.lifesizecloud.com Statistik för kundens samtal
nucleusproxy.lifesizecloud.com Mikrotjänst för klient
outlook.lifesizecloud.com Outlook plug-in
phonehd.lifesizecloud.com Konfiguration för HD Phone
present.lifesizecloud.com Dela trådlöst på Dash
primlb.lifesizecloud.com Chattjänst i appen
shop.lifesizecloud.com E-handel
software.lifesize.com 
Licensserver som används av Lifesize Icon-rumsystemmodeller
stream.lifesizecloud.com Startpunkt för att se livestream
webapp.lifesizecloud.com Webbapptjänst
webmodule.lifesizecloud.com Skrivbordsklient

 

*.aptrinsic.com

Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista  *.aptrinsic.com underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
app.aptrinsic.com Gainsight-sida på administrationskonsolen
web-sdk.aptrinsic.com
Gainsight-sida på administrationskonsolen
esp.aptrinsic.com
Gainsight-sida på administrationskonsolen

 

*.amazonaws.com 

Följande underdomän bör endast inkluderas om du inte kan vitlista  *.amazonaws.com underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
 s3-us-west-2.amazonaws.com App-uppdatering och för att hämta Icon-bakgrund 

 

*.google.com 

Följande är en lista på alla underdomäner som bör inkluderas om du inte kan vitlista
 *google.com-underdomäner:

Lista på underdomäner Användning av underdomän
accounts.google.com Google-inloggning
apis.google.com API-åtkomst
content.googleapis.com
API-åtkomst