Administratörskonsol

Använd den webbaserade administratörskonsolen på manage.lifesizecloud.com för att hantera användare, möten och rumssystem, samt för att konfigurera globala inställningar. 

Från administratörskonsolen kan du även övervaka användnings- och kvalitetsmetrik såsom mötesdeltagande per användare och rum, samtalslängd och systemanvändning från instrumentpanelen. Du kan även ladda ned detaljerade historik- och aktivitetsrapporter.