Juridiskt

Meddelande om upphovsrätt

Informationen på denna webbplats, inklusive alla dokument (exempelvis vitböcker, pressmeddelanden, datablad eller produktdokumentation) innehåller upphovsrättsskyddat och tillverkarspecifik information från Lifesize, som skyddas av upphovsrättslagarna i USA och internationella avtalsbestämmelser.

© 2017 Lifesize, Inc. och dess licensgivare.  Med ensamrätt.

Varumärken

Varumärken, logotyper och servicemärken som visas på denna webbplats och i alla dokument som är tillgängliga via denna plats tillhör Lifesize eller andra tredje parter. LifeSize®, Lifesize-logotypen och följande varumärken tillhör Lifesize. Observera att denna förteckning eventuellt inte omfattar alla Lifesizes varumärken och kan uppdateras från tid till annan.

 

 • Lifesize® Bridge™
 • Lifesize® Camera 10x™
 • Lifesize® Camera 200™
 • Lifesize® ClearSea™
 • Lifesize® Connections™
 • Lifesize® Control™
 • Lifesize® Digital MicPod™
 • Lifesize® Express 220™
 • Lifesize® Focus™
 • Lifesize® Icon 600™
 • Lifesize® Icon™-serien
 • Lifesize® LRS1000™ för Microsoft® Lync®
 • Lifesize® MicPod™
 • Lifesize® Networker™
 • Lifesize® Passport™
 • Lifesize® Phone™
 • Lifesize® Phone™, 2:a generationen
 • Lifesize® Room 220i™
 • Lifesize® Room 220™
 • Lifesize® Softphone™
 • Lifesize® Team 220™
 • Lifesize® 220™-serien
 • Lifesize® Unity 1000™
 • Lifesize® Unity 2000™
 • Lifesize® Unity 500™
 • Lifesize® Unity 50™
 • Lifesize® Unity™-serien
 • Lifesize® UVC Access™
 • Lifesize® UVC Manager™
 • Lifesize® UVC Multipoint™
 • Lifesize® UVC Platform™
 • Lifesize® UVC Transit™-klient
 • Lifesize® UVC Transit™-server
 • Lifesize® UVC Video Center™
 • Lifesize® UVC Video Engine™ för Microsoft® Lync™
 • Lifesize® Virtual Link™

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Utgångna lösningar

 • Lifesize® Conference 220™
 • Lifesize® Desktop™
 • LGExecutive, drivs av Lifesize®
 • Lifesize® Passport Connect™

Patentmeddelanden

LifeSize-produkter skyddas av ett eller flera patent eller patentsökta applikationer i USA, Europa och andra länder. Läs igenom Lifesize-patentmeddelanden

ANVÄNDARVILLKOR – Lifesize Cloud

Lifesize Cloud är helt enkelt det bästa sättet för hela organisationen att ansluta sig via video när du behöver få jobbet gjort. Vi kan bättre tjäna dig genom att säkerställa att du är medveten om och förstår de användarvillkor som du godkänner genom att använda Lifesize Cloud-tjänsten. Vänligen ta en stund till att läsa dessa användarvillkor.

LifeSize – Villkor för e-handel

Köp som görs via Lifesizes e-handelsplats är föremål för ytterligare villkor. Läs Lifesizes Villkor för köp online gällande e-handel.

Lifesize-villkor för rum som tjänster

Läs information om Lifesizes villkor för rum som tjänster.

SERVICENIVÅAVTAL

Mer information finns i Servicenivåavtal gällande utförlig support för Lifesize Cloud

GDPR – Avtal om uppgiftsbehandling

Lifesize verkställer vid behov sina tillägg till uppgiftsbehandling med kunder för att underlätta gränsöverskridande överföringar av uppgifter med hjälp av vår tjänst och för att följa myndighetskrav. Se följande länkar för att se det senaste tillägget till uppgiftsbehandling samt en lista över våra auktoriserade underentreprenörer för uppgifter:
Tillägg till uppgiftsbehandling
Underentreprenörer för uppgifter från Lifesize

Dokument för efterlevnad av miljölagstiftning

Du finner dokument för efterlevnad av miljölagstiftning, som t.ex. Kinas RoHS, för olika Lifesize-produkter. Sök efter dokument för efterlevnad av miljölagstiftning

Licensavtal för slutanvändare

Du finner licensavtal för slutanvändare för alla Lifesize-hårdvaruprodukter och licensavtal för slutanvändare som är specifika för Lifesize Desktop och Lifesize Control. Sök efter licensavtal för slutanvändare 

Policy för godtagbar användning

På Lifesize är vi fast beslutna att leverera tjänsterna på ett sätt som upprätthåller din tillit och ditt förtroende, och som återspeglar vårt kärnvärde att agera med integritet. I gengäld litar vi på att du kommer att använda tjänsterna ansvarsfullt. Läs vår  Policy för godtagbar användning för mer information.

Försäkran om överensstämmelse

Du finner försäkran om överensstämmelse för de olika Lifesize-produkterna för FCC, EU och Singapore. Sök efter försäkran om överensstämmelse

Meddelanden om säkerhet och förordningar från myndigheter

Du finner meddelande rörande säkerhet och juridik för alla Lifesize-produkter. Sök efter meddelande rörande säkerhet och juridik

Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss på Lifesize. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. Genom att se till att du är medveten om och förstår vår sekretesspolicy för Lifesize Online, kan vi ge dig bättre service. Läs följande policy för att lära dig om hur vi hanterar din personliga information. Läs Lifesizes sekretesspolicy

Friskrivningar

LifeSize har vidtagit alla ansträngningar för att säkerställa att uppgifterna på denna webbplats eller i dokument från denna webbplats är korrekta och tillförlitliga, men tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Information på denna webbplats eller i dokument som är tillgängliga från den här webbplatsen kan ändras utan förvarning. Företag, namn och uppgifter som används i exemplen är fiktiva, såvida inget annat anges.

Licenser från tredje part

Hitta licenser från tredje part för alla Lifesize-produkter Sök efter licenser från tredje part

Efterlevnad av WEEE-direktivet

Lifesize har åtagit sig att uppfylla sitt sociala och miljömässiga ansvar i egenskap av en global företagsmedborgare. I egenskap av tillverkare omfattar dessa ansvar att säkerställa att våra produkter tillverkas på ett säkert och effektivt sätt och att de bortskaffas i enlighet med WEEE-direktivet. Läs om efterlevnad av WEEE-direktivet

Efterlevnad av cookies

Vår webbplats använder ”cookies”, vilket är små textfiler som kan läsas av en webbserver i den domän som lägger cookien på din hårddisk. Läs sidan  Efterlevnad och hantering av cookies för mer information.

Notice to Alabama Customers

Lifesize collects the simplified sellers use tax on transaction(s) delivered into Alabama and the tax is remitted on the customer’s behalf to the Alabama Department of Revenue.

Lifesize, Inc.’s program account number is SSU-R010188400.