Konfigurera inställningar

Konfigurera inställningar genom att klicka på profilikonen avatar längst upp till höger och välja Inställningar.

  1. Ställ in kamerainställningarna
  2. Ställ in ljudinställningarna
  3. Välj ditt språk

Min profil

Om du vill visa din kontaktinformation klickar du på profilikonen avatar högst upp till höger och väljer Min profil.

Följande information visas:

    • Din möteslänk.
    • Ditt/dina telefonnummer. Du kan även komma åt ytterligare telefonnummer.
    • Din videoadress.