Ställ in kamera- och ljudinställningarna

När du loggar in i Lifesize-appen för första gången har du möjlighet att välja vilken kamera och mikrofon som ska användas för videokonferenssamtal och möten.

Kamera

Om du har flera kameraalternativ tillgängliga för användning med Lifesize-appen väljer du det som passar dina behov bäst. Ange kamerainställningarna genom att välja från alternativen i listan Kamera. Använd videodisplayen för att kontrollera kvaliteten på ditt val.

Mikrofon

Ange mikrofoninställningarna genom att välja ett alternativ i listan Ljud. Du kan välja att alltid börja med mikrofonen avstängd.

Kontrollera mikrofonen genom att tala in i mikrofonen. När du talar in i mikrofonen visar en grön stapel på volymmätaren om mikrofonen tar upp ljud.  

Kontrollera dina högtalare genom att klicka på Spela upp testljud och lyssna efter en ringsignal.


Du kan även ställa in dessa alternativ när som helst från Inställningar  i menyn högst upp till höger.