Samtalsaktiviteter

Medan du är i ett samtal kan du:

 • end-call Lämna ett möte
 • video Slå på eller stänga av kameran video-off 
 • mic Slå på eller stänga av mikrofonen mic-off-red
 • Tryck på  i det övre högra hörnet för att få mer information om samtalet:
  • info Visa samtalsdetaljer
  • meeting-ch Visa deltagarlistan
  • chat-ch Chatta 
  • spela in
    
   Starta inspelningen (om inspelning är aktiverad)
 • Nyp för att zooma in på video eller innehåll
 • Svep för att ändra till läget för Endast ljud. När du är i ett samtal kan du delta i läget för Endast ljud.
  • Svep till höger så stängs kameran och mikrofonen av automatiskt.
  • Tryck påmic-off-ch för att tala. Tryck igen för att stänga av ljudet.
  • Du kan också avsluta samtalet i läget Endast ljud genom att trycka ned end-call  och trycka på Lämna mötet.