Schemalägg från Microsoft Outlook

Lifesize tillägg för Microsoft Outlook är endast tillgängligt för Microsoft Windows-datorer och kräver Microsoft Outlook 2010 eller högre.

hämtningssidan för Lifesize klickar du på Lifesize Microsoft Outlook Add-In och följer installationsguidens instruktioner. Du kan bli ombedd att stänga och starta om Microsoft Outlook.

Vid lyckad installation måste du konfigurera inställningar:

  1. På Outlook-kalenderns hemmenyflik klickar du på Schemalägg möte  MS Outlook Lifesize schemalägg ett möte-knapp.
  2. I  fönstret för Lifesize-inloggningsuppgifter anger du din e-postadress och ditt lösenord för Lifesize.
  3. Klicka på Spara.
  4. Klicka på Schemalägg möte igen och välj Inställningar.
  5. Välj standardmötesplatsOBS! Om du nyligen skapade mötesplatsen i din app och inte ser den i listan klickar du på pilen till höger om listan för att uppdatera den.
  6. Klicka på Spara.

Valfritt: Om du vill lägga till egen text i alla Lifesize-inbjudningar kan du ange den under Anpassa inbjudan via e-post. Du kan redigera denna text när du skapar dina möten.

Du har nu möjlighet att schemalägga ett möte från Microsoft Outlook-kalendern. Du kommer åt Lifesize från hemmenyfliken i Microsoft Outlook-kalendern. Lifesize-knappen är i själva verket två knappar:

  • Klicka på buddy word för att snabbt skapa en mötesinbjudan baserat på standardinställningarna.
  • Klicka på Outlook–schemalägg–möte för att skapa en unik mötesinbjudan eller för att konfigurera dina standardinställningar.

Tips: Ställ in ditt standardmöte på Ring mig. Klicka på buddy word för att snabbt skapa ett möte genom att alla deltagare ringer direkt till dig.