Hantera kontakter

På sidan Kontakter visas alla kontakter i din Lifesize-kontogrupp och alla kontakter du lägger till. Kontakter som du lägger till är endast synliga för dig och är inte en del av din Lifesize-kontogrupp. 

Om du vill visa informationen för en kontakt väljer du kontakten för att öppna kontaktkortet. Kontaktuppgifter inkluderar kontaktens möteslänk, telefonnummer och videoadress. Klicka på stjärnan favorite för att lägga till kontakten i dina favoriter. Dina favoriter visas högst upp i kontaktlistan.


Skapa en kontakt

  1. På sidan avatar-person Kontakter, klicka på Skapa kontakt.
  2. Ange kontaktens namn och samtalsdetaljer och klicka på Spara.


Redigera eller ta bort en kontakt

Som användare kan du endast redigera eller ta bort de kontakter du själv har skapat. 

  • Så här redigerar du en kontakt: Välj kontaktens namn på sidan avatar-person Kontakter. Kontaktkortet öppnas. Klicka på Redigera för att uppdatera kontaktinformationen. 
  • Så här tar du bort en kontakt: Välj kontaktens namn på sidan avatar-person Kontakter. Kontaktkortet öppnas. Klicka på Ta bort och bekräfta att du vill ta bort kontakten.