Live Stream

För åskådare

Inbjudna Lifesize-användare, liksom även gäster, kan ansluta sig till en Live Stream-händelse genom att klicka på länken i inbjudan.

  • Lifesize-användare kommer att kunna logga in, eller omdirigeras till Live Stream-händelsen om de redan är inloggade. Om inbjudan innefattar ett lösenord måste detta anges för att komma in. OBS! Lösenordet för händelsen är inte samma som mötets lösenord.
  • Gäster måste ange sitt namn innan de kan titta på streamingen.

Om streamingen inte visas när deltagaren loggat in kan det bero på att moderatorn inte startat streamingen ännu. Klicka på Uppdatera för att starta streamingen i din webbläsare eller vänta på att händelsen uppdateras automatiskt.

OBS! Live Stream-händelsen har en fördröjning på ca 30 sekunder från mötet. Denna fördröjning beror på begränsningar i streamingtekniken och är vanlig bland streamingsajter som till exempel YouTube.


För Live Stream-presentatörer

Gå med i Lifesize Live Stream-mötet på samma sätt som du skulle gå med i något annat Lifesize-möte.


För moderatorer och mötesägare

Starta en livestreaming

När Lifesize Live Stream är aktiverat och en Live Stream-händelse har skapats kan antingen mötesägaren eller moderatorn starta händelsen.

OBS! Kontrollera att en Lifesize-användare eller ett Lifesize Icon-konferensrumssystem har anslutit sig till mötet innan du aktiverar streamingen.

  1. Klicka på streaminglänken eller klistra in den i adressfältet i din webbläsare för att öppna Live Stream-sidan.
  2. Klicka på Aktivera streaming för att starta streaming till åskådarna. Streamingen blir vanligtvis synlig för åskådarna inom ett par minuter.


Hantera frågor och svar

Mötesägaren eller moderatorn kan hantera frågor under Live Stream-händelsen när frågor är aktiverade, såvida inte automatiskt godkännande av alla frågor är aktiverat för händelsen.

När frågor godkänns automatiskt kommer de att bli synliga för åskådarna utan att först granskas och godkännas av moderatorn. Automatiskt godkännande av frågor är inaktiverat som standard. När alternativet aktiveras gäller det för alla Live Stream-händelser från mötet, om du inte inaktiverar det.

Moderatorpanelen är utformad enligt följande:

  • Väntar - Frågor som har skickats till moderatorn och som kan nekas eller godkännas för svar. En fråga kan till exempel nekas om den inte är relevant för diskussionen.
  • Publicerad - Frågor som har granskats och godkänts för svar av moderatorn eller som godkänts automatiskt.

Frågor som är godkända för svar visas i listan Publicerat och är synliga för deltagarna. Moderatorn svarar genom att skriva ett svar och klicka på Skicka .

OBS! Du kan koppla loss frågepanelen och hantera frågorna i ett fristående fönster om du föredrar att inte titta på Live Stream-händelsen och vara med i mötet samtidigt. Om du kopplar loss och råkar stänga frågepanelen går du tillbaka till Live Stream-sidan och uppdaterar den.