Lägg till en deltagare

  1. Klicka på incall-add-ch Lägg till en deltagare till höger om fönstret Samtal.
  2. Ange ett namn eller ett nummer.
  3. Klicka på Ring.

Det finns en länk om du föredrar att bjuda in någon via e-post.

Det går även att lägga till en deltagare från meeting-ch Deltagarlistan eller från info Samtalsdetaljer.

OBS! Antalet deltagare i ett samtal eller möte varierar beroende på abonnemangsplan.


Acceptera en ny uppringare genom att välja Lägg till

Du kan svara på det nya samtalet och avsluta det pågående samtalet genom att välja Avsluta + Svara.