Samtalsaktiviteter

Alla användare som deltar i ett samtal eller möte har särskilda kontroller tillgängliga. Vilka kontroller som finns beror på typen av deltagare i samtalet: registrerad användare, gäst eller moderator. De kontroller som är tillgängliga för dig visas i kontrollpanelen längst ner och knapparna till höger i samtalsfönstret.

 

Registrerad användare

En registrerad användare kan använda följande samtalskontroller. OBS! Under ett modererat möte har moderatorn fullständig kontroll över samtalsfunktionerna.

 • mic Slå på eller stänga av mikrofonen mic-off-red
 • video Slå på eller stänga av kameran video-off
 • share-screen Dela din skärm eller presentation
 • spela in Starta inspelningen (om inspelning är aktiverad)
 • end-call Lämna mötet
 • kebab Visa knappsatsen
 • incall-add-ch Lägg till en deltagare
 • info Visa samtalsdetaljer
 • meeting-ch Visa deltagarlistan
 • chat-ch Chatta (den här knappen visas endast när du är i ett möte)
 • back Återgå till startskärmen, där du kan chatta eller schemalägga ett möte utan att lämna samtalet
 

Gäst

En gäst som ringer till ett möte har följande kontroller:
 • mic Slå på och stänga av mikrofonen mic-off-red
 • video Slå på och stänga av kameran video-off (inte tillgänglig med röstsamtal)
 • share-screen Dela skärmen
 • end-call Lämna samtalet eller presentationen
 • kebab  More options
  • manual-dial  Dial pad
  •  Far-end camera controls. NOTE: This option is only available if your device or camera supports far-end camera control. 
  •  Camera and audio sources
 • meeting-ch Visa deltagarlistan

 

Moderator

Administratörer och superanvändare får Automatiska moderator-kontroller när de går med i valfritt möte på sitt konto.

Moderatorer har alla kontroller som användare har. I modererade möten har moderatorkontrollerna företräde framför användarkontrollerna. Moderatorer har följande ytterligare kontroller:

 • end-call Ta bort en deltagare från mötet
 • end-call Avsluta samtalet för alla deltagare
 • mic-off-red Stänga av och mic slå på mikrofonen för enskilda deltagare i samtalet
 • mic-off-rain Stänga av och mic-rain slå på mikrofonen för alla deltagare i samtalet
 

OBS! Moderatorer ser en röd mic-off-red överstreckad mikrofon för deltagare som själva har stängt av sin mikrofon och en grå mic-off-ch överstreckad mikrofon för deltagare vars mikrofon har stängts av av moderatorn. När en moderator slår på en deltagares mikrofon igen efter att ha stängt av den återgår deltagaren till föregående tillstånd (av eller på). 

If a moderator leaves a meeting, and it is still running, any mute restrictions the moderator placed on users lifts and participants mute status returns to how it was before the moderator muted them.

Moderator Controls Best Practices

 • If the room system is the moderator, you will not have moderator controls for muting all or individual users since this is only available from the app currently.
 • We recommend assigning someone as the moderator who is not presenting so that they can control the mute settings without distracting the presenter.
 • If you have a user in the room who is logged in as the moderator and are using a room system, make sure the moderator turns their microphone off before entering the room so you do not have two live mics. Additionally, if you choose to mute all, be sure to then unmute the room system device if the presenter is speaking. If you choose to unmute all, make sure to remute the moderator's microphone so you don't have two live mics in the room.