Statistik under pågående samtal

Du kan samla in information under ett samtal. När du har påbörjat ett samtal väljer du Samtal > Statistik i Lifesize-appen. OBS! Statistik under pågående samtal är inte tillgänglig i Lifesize webbapp.

Statistik innehåller överförings- och mottagningsdata med ljud och video, t.ex. bandbredd och paketförluster. Dessa data visar vanligen orsaken till problem du kan uppleva under ett samtal. Statistiken innehåller också överföringsdata för presentationer.

Videostatistiken består av:

 • upplösning, i bildpunkter, av videobilden som har överförts eller tagits emot
 • video-codec
 • den mängd videodata som har överförts per sekund i kilobit
 • bildrutehastighet i bilder per sekund


Ljudstatistiken består av:

 • använd ljud-codec
 • den mängd ljuddata som har överförts per sekund i kilobit
 • den mängd ljuddata som har överförts eller tagits emot per sekund i kilobyte.


Både ljud- och videostatistiken består av:

 • jitter, som visar tidsvariationen mellan anlända paket, i millisekunder
 • antal datapaket som inte når sin destination under det senaste insamlingsintervallet
 • antal paket som har förlorats sedan början av samtalet
 • procentuell andel paket som har förlorats under det senaste insamlingsintervallet


Om du vill spara statistiken kopierar du den till Urklipp och klistrar sedan in den i ett dokument.