Ring från ett konferensrumssystem från tredje part

Du kan ringa och ta emot samtal eller gå med i möten med vilket standardbaserat konferensrumssystem som helst.

  1. I din e-post- eller kalenderinbjudan klickar du på länken under Anslut över video.
  2. Du kommer åt mötesinformationen genom att klicka på Nedladdningar och andra sätt att ringa.
  3. IP-adressen och anknytningen finns under Ring från ett konferensrumssystem från tredje part.
  4. Ange IP-adressen och vänta på uppmaningen innan du anger anknytningen.