Guest pass

Gäster

Gå med i ett möte som gäst.

Stick figure

Användare

Konfigurera personliga inställningar och använd Lifesize-appen.

Gears

Administratörer

Kom igång, hantera användare och övervaka systemanvändningen.

Bar Graph

Kostnadsfritt konto

Hjälpdokumentation för användare av kostnadsfria Lifesize-konton.

Star

Nyheter

Nya funktioner och förbättringar i Lifesize-appen.

Life Preserver

Felsökning

Samla in diagnostik, visa status för appen och övervaka Icon-enheter.