Functies voor beheerders

Om dit Lifesize Share-apparaat te kunnen instellen en gebruiken, moet u *.lifesizeshare.com op de whitelist zetten en TCP-poort 22 openzetten. 

Eerste keer instellen van het Lifesize Share-apparaat - bekabeld

 1. Sluit het apparaat via een HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het kamersysteem of uw scherm.
 2. Steek de netwerkkabel in de netwerkpoort (aangegeven met het LAN-symbool) aan de achterkant van het apparaat. Steek het andere uiteinde van de netwerkkabel in een netwerkpoort. Als DHCP is uitgeschakeld voor de poort, gaat het apparaat naar de onderhoudsmodus. U kunt met het apparaat verbinding maken met een wifinetwerk om de registratie te voltooien. Zie Eerste keer instellen van het Lifesize Share-apparaat - draadloos.
 3. Steek de voedingsadapterkabel in de voedingspoort aan de achterkant van het apparaat en steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact.
 4. Zet het scherm aan, open een webbrowser op uw computer en volg de instructies op het scherm.
 5. Als u al een Lifesize Share-account heeft, ga dan direct naar stap 6. Als dit uw eerste apparaat is en u geen Lifesize Share-account heeft, klik dan op Registreren om uw Lifesize Share-account te registeren.
  1. Voer uw e-mailadres en een wachtwoord in.
  2. Klik op Registreren. Er wordt een e-mail verzonden naar het ingevoerde e-mailadres.
  3. Voer de naar u gemailde verificatiecode in.
  4. Klik op Account bevestigen.
  5. Voer een accountnaam in. Bijvoorbeeld: lifesizeshare.com. Dit is de URL die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het apparaat.
  6. Optioneel: Voer een CNAME in.
  7. Klik op Opslaan. U kunt de accountinstellingen wijzigen door vanuit de pagina met apparaten op Beheerinstellingen te klikken.
 6. Geef uw apparaat een naam en klik op Opslaan. Wij raden aan om uw Lifesize Share-apparaat dezelfde naam te geven als de ruimte. Het apparaat is nu geregistreerd. Klik op Instellingen wijzigen om uw apparaat in te stellen of op Doorgaan om aan de slag te gaan met het apparaat.

OPMERKING: Wanneer het Lifesize Share-apparaat voor de eerste keer wordt ingesteld, worden in de linkerbovenhoek het IP-adres en serienummer van het apparaat weergegeven; nadat het apparaat is geregistreerd, worden hier de naam van het apparaat en account weergegeven.

Eerste keer instellen van het Lifesize Share-apparaat - draadloos

 1. Sluit het apparaat via een HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het kamersysteem of uw scherm.
 2. Steek de voedingsadapterkabel in de voedingspoort aan de achterkant van het apparaat en steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact.
 3. Zet het scherm aan en sluit de SSID aan die wordt aangegeven op het scherm.
 4. Open een webbrowser op uw computer en ga naar http://lifesize.share.
 5. Volg de aanwijzingen om verbinding te maken met een wifinetwerk en start het apparaat opnieuw op.
 6. Zet het scherm aan, open een webbrowser op uw computer en volg de instructies op het scherm.
 7. Als u al een Lifesize Share-account heeft, ga dan direct naar stap 8. Als dit uw eerste apparaat is en u geen Lifesize Share-account heeft, klik dan op Registreren om uw Lifesize Share-account te registeren.
  1. Voer uw e-mailadres en een wachtwoord in.
  2. Klik op Registreren. Er wordt een e-mail verzonden naar het ingevoerde e-mailadres.
  3. Voer de naar u gemailde verificatiecode in.
  4. Klik op Account bevestigen.
  5. Voer een accountnaam in. Bijvoorbeeld: lifesizeshare.com. Dit is de URL die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het apparaat.
  6. Optioneel: Voer een CNAME in.
  7. Klik op Opslaan. U kunt de accountinstellingen wijzigen door vanuit de pagina met apparaten op Beheerinstellingen te klikken.
 8. Geef uw apparaat een naam en klik op Opslaan. Wij raden aan om uw Lifesize Share-apparaat dezelfde naam te geven als de ruimte. Het apparaat is nu geregistreerd. Klik op Instellingen wijzigen om uw apparaat in te stellen of op Doorgaan om aan de slag te gaan met het apparaat.

OPMERKING: Wanneer het Lifesize Share-apparaat voor de eerste keer wordt ingesteld, worden in de linkerbovenhoek het IP-adres en serie nummer van het apparaat weergegeven; nadat het apparaat is geregistreerd, worden hier de naam van het apparaat en account weergegeven.

Accountinstellingen bewerken

Om een account te kunnen bewerken, moet u ingelogd zijn als beheerder.

 1. U kunt de instellingen van een Lifesize Share-account wijzigen door op Beheerinstellingen te klikken en de accountnaam of CNAME (optioneel) te wijzigen.
 2. Klik op Opslaan als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen.

Een apparaat bewerken

Als de registratie van uw apparaat voltooid is, kunt u de apparaatinstellingen wijzigen. Om een apparaat te kunnen bewerken, moet u ingelogd zijn als beheerder.

 1. Kies een apparaat uit de lijst met apparaten.
 2. Klik op de  bewerken naast de apparaatnaam en het installatievenster voor het Lifesize Share-apparaat wordt geopend.
 3. U kunt het volgende bewerken of ongewijzigd laten:
  • Apparaatnaam
  • Codebeleid: Elke keer vragen, Slechts eenmaal vragen, Elke 30 dagen vragen, Nooit vragen. Dit heeft betrekking op hoe vaak de koppelingscode moet worden ingevoerd als u verbinding maakt met het apparaat.
  • Framesnelheid: 30 of 60 frames per seconde (FPS).
  • Overscan inschakelen: Overscan is standaard uitgeschakeld. Als Overscan is ingeschakeld, komen de afmetingen van een beeld mogelijk niet overeen met de afmetingen van het scherm waarop het beeld wordt weergegeven. 
  • Draadloos inschakelen/uitschakelen. Als u deze optie inschakelt, kunt u met Lifesize Share verbinding maken met een wifinetwerk of een draadloos toegangspunt voor gasten instellen.
  • Draadloze modus. OPMERKING: In de modus draadloos toegangspunt zendt Lifesize Share wifi uit via kanaal 6.
   • Verbinding maken met draadloos netwerk: kies uw netwerk uit de beschikbare opties.
   • Open uitzenden – biedt toegang tot het bedrijfsnetwerk.
   • Alleen internet uitzenden – biedt toegang tot het internet via het netwerk dat door het apparaat gecreëerd wordt.
   • Alleen Share uitzenden – alleen delen met het apparaat, geen internettoegang.
  • SSID
   • Als u verbinding maakt met een bestaand netwerk, selecteer dan de SSID.
   • Als u een afzonderlijk draadloos toegangspunt aanmaakt, wijs dit dan een SSID-naam toe.
  • Wachtwoord gebruiken (voor een draadloos netwerk)
   • Zo ja, wijs dan een wachtwoordzin toe.
 4. Klik op Verzenden.

Vanuit dit scherm kunt u de volgende opties gebruiken om problemen op te lossen: Apparaat opnieuw opstarten, Logboek van het apparaat verzenden naar support, en Omgekeerde SSH-tunnel maken voor ondersteuningstoegang. OPMERKING: Als u een van deze opties selecteert, wordt de handeling automatisch uitgevoerd.

Een apparaat verwijderen

Om een apparaat te kunnen verwijderen, moet u ingelogd zijn als beheerder.

 1. Kies een apparaat uit de lijst met apparaten.
 2. Klik op annuleren-verwijderen naast de naam van het apparaat en daarna op Verwijderen om de verwijdering te bevestigen.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we een tafelkaartsjabloon gemaakt om gebruikers te helpen bij het verbinden met het Lifesize Share-apparaat.