Camerabesturing door andere partijen

U kunt voorkomen dat andere partijen uw lokale camera kunnen besturen en de voorinstellingen van de camera kunnen configureren en beheren door Voorkeuren > Video > Besturing door andere partij van lokale camera uit te schakelen.

Als u Besturing door andere partij van lokale camera inschakelt, kunt u nog altijd voorkomen dat andere partijen voorinstellingen van de lokale camera kunnen configureren en gebruiken door Instellen cameravoorinstellingen door andere partij en Bewegen naar cameravoorinstellingen door andere partij uit te schakelen.