Presenteren

Selecteer Presentatie om voor of tijdens een gesprek een presentatie te starten. Wanneer u een laptop aansluit op de video-ingang van het systeem, dan start de presentatie automatisch en verschijnt . Selecteer om de presentatie te stoppen. Het stoppen van een presentatie beëindigt een eventuele actieve opname.

Beheerders kunnen automatische presentaties uitschakelen in Voorkeuren > Systeem.  Standaard zijn ze ingeschakeld.

Alleen de Icon 800: de DVI-ingang die als presentatie-ingang fungeert, wordt in de Presentatie-optie aangeduid met een getal. Als u de presentatie-ingang wilt wijzigen, selecteert u . U kunt elke ingang als presentatie-ingang gebruiken; video schakelt om naar een secundaire ingang wanneer de primaire wordt geselecteerd voor presentatie.  U kunt niet dezelfde ingang selecteren voor zowel de primaire als de secundaire bron.

Als uw videosysteem al een presentatie ontvangt, kunt u niet een laptop aansluiten en uw eigen presentatie starten zonder eerst de huidige presentatie aan alle bellers te stoppen. U kunt ook niet de controle krijgen over een externe presentatie.

Lay-outs

Selecteer tijdens een gesprek een van de volgende lay-outopties:

Presentatie-ingang en video van andere partij verschijnen naast elkaar.
Presentatie-ingang en video van verschillende bellers worden getoond. Deze lay-out is beschikbaar met geïntegreerde brugoproepen van Vergaderingen . Voor bruggen die niet geïntegreerd zijn, selecteert u < of > om een lay-out te kiezen.
Presentatie-ingang wordt weergegeven.
Video van de andere partij wordt weergegeven.

Als het videogesprek niet gelijktijdig presentaties en video ondersteunt, dan verwisselt het videosysteem automatisch de primaire en presentatie-ingangen om de presentatie te versturen. De lokale partij toont zowel de camera als de presentatie-ingang, terwijl de andere partij alleen de presentatie laat zien.