Deelnemen aan een vergadering

Selecteer > om beschikbare vergaderingen te tonen. Details van een vergadering kunnen begintijd, naam en beschrijving van de vergadering zijn. Oproepen waarvoor een beveiligingscode vereist is, hebben een slotpictogram .

De status van een vergadering kan een van de volgende zijn:

Live De vergadering is begonnen.
Live over <minuten> De vergadering begint binnen 10 minuten.
Gereed De vergadering is toegankelijk voor deelnemers, maar heeft nog geen deelnemers.
Actief Er zijn deelnemers aan de vergadering.

Als een actieve vergadering vol is, accepteert de brug geen nieuwe deelnemers.

Niet beschikbaar Er zijn geen middelen beschikbaar.
Vol Er zijn geen vrije poorten omdat de conferentie vol is.

Selecteer een vermelding in de lijst om deel te nemen aan de vergadering. Als de vergadering nog niet begonnen is, toont een teller de nog resterende tijd totdat de vergadering live gaat. U kunt tien minuten voor de begintijd deelnemen aan de vergadering; de brug verbindt u automatisch door zodra de vergadering live gaat.

Deelnemen aan een vergadering vanuit de agenda

  1. Indien geabonneerd ontvangen uw Lifesize Icon en Lifesize Phone HD een lijst met vergaderingen voor de komende twee dagen. Selecteer Agenda en blader naar de vergadering waaraan u wilt deelnemen.
  2. Klik op de vergadering om er aan deel te nemen. U kunt tot tien minuten voor de begintijd deelnemen aan de vergadering.

Op het tijdstip van de vergadering wordt er een pop-upmelding getoond aan de uitgenodigde deelnemers. Klik op Ja om deel te nemen aan de vergadering.

Meer informatie over vergadermeldingen en agenda FAQ.

Leer hoe u agenda's beheert met de Lifesize cloud- dienst.