Icon 800: audio-ingangen

 

DVI-I Audio die vanuit de DVI-I-ingang wordt ontvangen, wordt alleen naar de lokale en de andere partij verstuurd wanneer u de ingang configureert als de primaire of presentatiestream.

Bijvoorbeeld: als u een DVR aansluit op DVI 3 en de presentatie-invoer instelt op DVI 3, dan worden audio en video naar de lokale en de andere partij verstuurd.

Lijn-in Analoge lijn-in is altijd aan, zodat het niet nodig is om lijn-in te koppelen aan een digitale ingang.

Voorbeeld: als u uw smartphone aansluit op lijn-in van de Icon en op de smartphone op afspelen drukt, wordt de audio naar de lokale en de andere partij verstuurd.

Als u geen audio wilt versturen, moet u het geluid aan de bron beheren.

Wanneer u op dempen drukt, wordt standaard alle audio-invoer naar het systeem gedempt. U kunt het systeem zo instellen dat alleen de actieve microfoon gedempt wordt door in te loggen op de webinterface van uw videosysteem en Voorkeuren > Audio > Audio dempen in te stellen op Actieve microfoon.

Standaard regelt de ingebouwde audioprocessor van de Icon 800 akoestische echo-onderdrukking, ruisonderdrukking en automatische niveauversterking. U kunt een externe controller gebruiken door Geïntegreerde audio in te schakelen in Voorkeuren > Audio. Wanneer Geïntegreerde audio ingeschakeld is, wordt Actieve microfoon standaard ingesteld op Lijn-in.