Camerabesturing

Uw Icon biedt u de mogelijkheid een camera voor en tijdens een oproep aan te passen. Om te voorkomen dat andere partijen uw camera kunnen aanpassen, kan uw administrator Camerabesturing door andere partij (standaard ingeschakeld) in Voorkeuren > Video uitschakelen. Om te voorkomen dat andere partijen uw camera kunnen gebruiken of de voorinstellingen ervan kunnen configureren, schakelt u Camerabesturing door andere partij of Instellen camera door andere partij uit.

 

Draaien, kantelen, zoomen en voorinstellingen

    1. Selecteer op de telefoon (of het scherm) de camera die u wilt besturen:
> De eigen camera aanpassen als het systeem niet in gesprek is.
De eigen camera aanpassen tijdens een oproep. De eigen camera verschijnt in het PIP-venster.
De camera van de andere partij instellen.
    1. Draaien en kantelen met behulp van de groep van vier pijlen.
    2. In- en uitzoomen met behulp van de groep van twee pijlen.
    3. Een cameravoorinstelling is een vooraf bepaalde camerapositie die is gekoppeld aan een cijfertoets. Met behulp van cameravoorinstellingen kunt u snel de positie van een camera veranderen tijdens een gesprek.

Als u een cameravoorinstelling wilt definiëren voor de huidige camerapositie, houdt u een cijfertoets ingedrukt totdat Voorinstelling opgeslagen verschijnt.

Om de camera naar een vooraf ingestelde positie te bewegen, tikt u op de bijbehorende cijfertoets.

  1. U beëindigt uw camerabesturingssessie door Beëindigen te selecteren.