Problemen oplossen met mislukte upgrades

Volg deze stappen als het upgraden van software mislukt:

  1. Controleer of u een geldige upgrade-image hebt.
  2. Start het systeem opnieuw op.
  3. Voor de upgrade opnieuw uit.
  4. Indien ook de tweede poging mislukt, noteer dan het vermelde foutnummer.
  5. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Lifesize-partner of de technische dienst van Lifesize.

Upgradefoutcodes

Hieronder staan foutcodes die u kunt krijgen wanneer een upgrade mislukt.

CodeBeschrijving
1Er wordt een upgrade uitgevoerd. Het systeem kan slechts één upgrade tegelijk verwerken.
2De image is beschadigd. Dit is vaak het gevolg van een onjuiste image of van fouten bij het uploaden naar het apparaat.
3De encryptiehandtekening is ongeldig. Dit gebeurt vaak wanneer de image beschadigd of aangetast is.
4De image mist een upgradescript. Nadat de image geüpload is, voert het systeem een upgradescript uit om de verwerking te voltooien. Deze fout duidt op een probleem in dat script.
5Het manifest is beschadigd of ontbreekt.
6Het serienummer is ongeldig.
7De builddatum is ongeldig.
8Het software-installatiebestand is voor een ander systeemtype.
9Kan niet downgraden naar de versie van het installatiebestand.
10De upgradelicentie is verlopen. Het apparaat beschikt niet over een actuele licentiesleutel voor het upgraden van de systeemsoftware. Neem contact op met uw Lifesize-partner om uw onderhoudscontract te verlengen.
11U kunt niet upgraden terwijl er oproepen verbonden zijn.
12Herstellen naar standaardwaarden is vereist. De upgrade vereist dat het systeem opnieuw ingesteld wordt. Ga naar Onderhoud > Systeem opnieuw instellen en stel de standaardstaat van het systeem opnieuw in voordat u verder gaat met de upgrade.
13Er is een systeemfout opgetreden.
16Onvoldoende ruimte om het installatiebestand op te slaan.
17Verificatie van het installatiebestand mislukt.
18De licentieserver is niet bereikbaar.
19Downloaden van de upgrade-image is mislukt.