Herstellen

De volgende procedure herstelt een systeemconfiguratie vanuit een opgeslagen configuratiebestand:

    1. Controleer of er een actuele, opgeslagen configuratiebestand beschikbaar is voordat u een hersteloperatie uitvoert.

Configuratievoorkeuren en -opties kunnen per softwareversie verschillen. Het herstellen van een systeemconfiguratie met behulp van een bestand dat is opgeslagen in een andere softwareversie kan leiden tot onverwachte resultaten. Herstel alleen configuraties die zijn opgeslagen met dezelfde softwareversie.

    1. Beëindig alle gesprekken die verbinding hebben met het systeem. Als er actieve gesprekken zijn wanneer u een hersteloperatie uitvoert, wordt u gevraagd of u de hersteloperatie wilt doorzetten of annuleren. Als u doorgaat, worden de gesprekken door het systeemherstelproces beëindigd.
    2. Selecteer Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem herstellen .

U moet een actuele systeemconfiguratie opgeslagen hebben voordat u de systeemhersteloperatie uitvoert, want anders kunt u niet terugkeren naar de vorige staat.

  1. Blader naar het systeemconfiguratiebestand en klik op Uploaden.